« Powrót do archiwum

Średniowieczne dziedzictwo przestrzenne wielkiej kompozycji krajobrazowej Rud Wielkich

Klasztor cystersów w Rudach na Górnym Śląsku powstał około połowy XIII wieku. Na powstała wówczas kompozycję przestrzenną składają się: lokalizacja kościoła i klasztoru, położonych w dolinie rzeki Rudy na obszarach leśnych, w oddaleniu od siedzib ludzkich; plan przestrzenny światyni klasztornej, wzniesionej wedle skromnego i wówczas już przeżywającego się tzw. planu bernardyńskiego; centralny układ sieci lokalnych dróg zbiegający się w opactwie na kształt tzw. róży wiatrów. Autor rozważa możliwe ideowe sensy tych cech przestrzennych.

Dariusz Tabor

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być informowanym o nowych numerach:

Wyślij
Zapraszamy