« Powrót do archiwum

Rezultaty prac konserwatorskich...

Prace konserwatorskie w krużgankach klasztoru oo. Cystersów w Mogile rozpoczęły się w 2006 r. Ich głównym celem było odsłonięcie resztek polichromii ścian i sklepień. Skucie tynków pozwoliło też na przeprowadzenie badań architektonicznych, które przyniosły ciekawe wyniki. Udało się stwierdzić, że średniowieczny portal z krużganków do kościoła jest pierwotnym założeniem, a także że murowane krużganki powstały około połowy XIV wieku i stopniowo je zasklepiono. Najciekawszym efektem badań jest teza, iż we wschodnim ramieniu krużganków znajdował się zegar mechaniczny, który można datować na lata sześćdziesiąte XIII wieku.

Tomasz Węcławowicz

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być informowanym o nowych numerach:

Wyślij
Zapraszamy