« Powrót do archiwum

Porządek natury jako znak Bożej miłości u Aelreda z Rievaulx

Aelred z Rievaulx głosił biblijną naukę o stworzeniu świata i człowieka jako przejawu Bożej miłości. Bóg nadał stworzeniu cechy jedności, harmonii i ładu. Obrazem tego doskonałego porządku płynącego z miłości był szabat dnia siódmego – odpoczynek. Przyroda ożywiona i nieożywiona działa na podstawie prawa miłości jako powszechnego prawa natury. Z miłości stworzenie zostało powołane do życia, dzięki niej istnieje i w niej osiąga pełnię bytu. Szczególnie wyróżniony jest jednak człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. O ile bowiem przyroda uczestniczy w miłosnym porządku świata w sposób bezrozumny, o tyle człowiek działa świadomie dzięki rozumowi, a zwłaszcza woli. Obdarzony został zdolnością miłowania. Może cały świat podnosić do Boga, lub – przez grzech, czyli niewłaściwe użycie woli – może go strącać w nieszczęście i rozbijać ład wszechświata. Tak się stało po grzechu pierworodnym. Jednak dzięki Chrystusowi człowiek otrzymuje pomoc do przywrócenia miłosnego porządku świata. Droga ku temu wiedzie przez trud walki duchowej.
 
R. Groń
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być informowanym o nowych numerach:

Wyślij
Zapraszamy